Organisatie Zorgboerderij Den Hoet

Dagactiviteiten voor jongeren en volwassenen met niet- aangeboren hersenletsel of een lichamelijke handicap.


Bestuur van organisatie Zorgboerderij Den Hoet
Bestuurders zetten zich in voor de ontwikkeling van de organisatie:
Mevr. Heleen de Jonge (secretaris)
Mevr. H.J. van Vuuren (voorzitter).

Anbi status
Stichting Zorgboerderij Den Hoet is erkend als een algemeen nut beogende instelling. We kunnen giften en schenkingen volledig gebruiken voor de ontwikkeling van activiteiten voor onze deelnemers.

Projecten
Bestuurders en beroepskrachten werken aan projecten om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de activiteiten voor meer mensen met een handicap toegankelijk te maken.
Zo is in het voorjaar van 2017 een "rollator- en rolstoelpad" aangelegd naar de Hooiberg. Dit is gerealiseerd door het bedrijf Van Wijk uit Nieuwegein.
Van Wijk heeft 50% korting gegeven op de investering.

Kwaliteit van Zorg
Tot augustus 2018 hebben we gewerkt met het kwaliteitsmanagementsysteem HKZ Kleine Organisaties (eerste keurmerk in februari 2013 behaald).
Vanaf 2019 gaan we werken met het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem HKZ ZZP in Zorg en Welzijn.

 

Download hier ons jaarverslag
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012
Jaarverslag 2011 op basis van Kwaliteitssysteem Federatie Landbouw en Zorg
Jaarrekening 2011
Jaardocument 2010


©2010 - Copyright Zorgboerderij Den Hoet - Ontwerp en realisatie door Verbon Design