Doelstelling en doelgroep

Zorgboerderij Den Hoet organiseert dagactiviteiten voor jongeren en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel of een andere lichamelijke handicap.


Missie (waar staat de zorgboerderij voor)
Onze zorgverlening is gericht op ondersteuning van de deelnemer waarbij meedoen en kwaliteit van het bestaan van de deelnemer onze leidraad vormen. We willen graag een steunend netwerk zijn voor de deelnemer en zijn/ haar nauwe verwanten of mantelzorgers.

Visie (hoe geven we vorm aan de missie)                                                                                             
De zorgboerderij biedt professionele dienstverlening aan ouderen met een vorm van dementie, volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel of meervoudige beperking.
We bieden dagbegeleiding met een sterke individuele benadering van de deelnemer ook in een groepsverband.

Het deelnemen aan activiteiten geeft structuur en zin aan het bestaan. Door het activiteitenaanbod wordt het mogelijk:
- te genieten en te zorgen voor de dieren en planten: meekijken, meebeleven, meedoen;
- vaardigheden en kennis te ontwikkelen op het gebied van het kattenpension;
- netwerk van sociale contacten te vergroten en participeren in een bedrijf;
- talenten te ontdekken en zelfvertrouwen te ontwikkelen;
- waardering te krijgen voor prestaties;
- plezier beleven en verantwoordelijkheid te dragen;
- ondersteuning en verzorging te ervaren bij het ouder worden. 

Met bovenstaande leggen we de nadruk op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van de deelnemer. Deelnemers ontwikkelen zich blijvend. Dit betekent dat de zorgboerderij zich doorlopend aanpast aan deze veranderende zorgvraag.
Het aanbod van de dagbegeleiding en activiteiten wordt regelmatig besproken met de deelnemer en waar nodig aangepast.

Hersenletsel
Hersenletsel ontstaat door een storing in de doorbloeding van de hersenen. Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeval, hersenbloeding of hersentumor. Beschadigingen aan de hersenen kunnen veel verschillende gevolgen hebben. Lichamelijke beperkingen komen voor, maar er zijn ook gevolgen voor het denken, de emoties en het gedrag.
Op de zorgboerderij stemmen we de activiteiten af op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer. Dieren- en plantenliefhebbers kunnen, onder professionele begeleiding en in een plezierige sfeer, aan de slag.

Toegankelijkheid
Het pension is rolstoeltoegankelijk gemaakt. De sanitaire ruimte is rolstoeltoegankelijk en ruim opgezet. 

Dagen
De activiteiten vinden plaats op maandag tot en met vrijdag, tussen 9 uur en 16.30 uur.
Er is ruimte voor tien deelnemers per dagdeel, er zijn minimaal twee beroepskracht begeleiders. Daarnaast helpt dagelijks een vrijwilliger en/ of stagiair. 
Dankzij de kleinschalige opzet is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht.

Toelating via de WMO of WLZ 
Vanaf 1 januari 2015 valt de begeleiding voor de zelfstandig wonende deelnemers onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO.
De dagbegeleiding op de zorgboerderij is een zogenaamde maatwerkvoorziening en valt onder de aanvullende zorg. Het buurtteam van de gemeente bepaalt samen met de potentiële deelnemer of dagbegeleiding op de zorgboerderij nodig is. Financiering van de begeleiding is mogelijk via de samenwerking van de zorgboerderij met Boogh in Utrecht, Nieuwegein en Harmelen. Ook werken we samen met 's Heeren Loo en Reinaerde.
De activiteiten kunnen eveneens gefinancieerd worden middels een PGB.
 

 ©2010 - Copyright Zorgboerderij Den Hoet - Ontwerp en realisatie door Verbon Design